Speel je wijs

Theater, drama en spel voor taalontwikkeling op de (basis)school.

Heeft u in het onderwijs te maken met toestroom van vluchtelingen? Ook hierbij is Speel je Wijs uitermate geschikt. Zet de gedachten en zorgen van de kinderen opzij door hen spelenderwijs kennis te laten maken met de Nederlandse taal.

Speel je Wijs is een lesmethode waarbij er d.m.v. de boeken ‘Speel je Wijs’ en ‘Speel je Wijs woordenschat’ een brug wordt gevormd tussen kunst en cognitie. De methode is ontwikkeld voor iedereen die kinderen actief en op een creatieve manier wil ondersteunen en stimuleren in hun taal- en spelontwikkeling. Op vele scholen is aangetoond dat de schoolresultaten van leerlingen verbeteren nadat zij met Speel je Wijs hebben gewerkt.

Wie veel woorden kent, kan gemakkelijker lezen en leren. Een grote woordkennis is dan ook verbonden met zowel leesplezier als schoolsucces.Spelen is taalbeleving; een effectieve manier om woordenschatontwikkeling te stimuleren. Je begrijpt woorden beter als je ze daadwerkelijk beleeft omdat je niet alleen je hoofd gebruikt, maar je hele lijf. Meerdere delen in je hersenen worden geactiveerd waardoor dat wat je leert beter beklijft. Daarnaast is er in de dramalessen aandacht voor coöperatief leren en het trainen van sociale vaardigheden. Spel vormt een veilig oefengebied voor de werkelijkheid.

KapKast en Speel je wijs

Sinds september 2014 ben ik gecertificeerd trainer in de methodiek Speel je Wijs. In de actieve trainingen die ik aanbied, geef ik praktische tips, inspirerende lesideeën, input voor werkvormen en drama oefeningen. Een wens vanuit de onderwijsinspectie is dat leerlingen met een taalachterstand onderwijs genieten waarin woordenschat een grote plaats inneemt. Een veelgebruikte didactiek om verbetering te realiseren is de 'Viertakt' van Marianne Verhallen. Dit model komt onder meer terug in mijn trainingen.

  • Waar: De trainingen vinden plaats bij u op school.
  • Voor wie: taaldocenten, leerkrachten, stagiaires, onderwijsassistenten, remedial teachers, intern begeleiders en ondersteunend personeel.

Deze trainingen nemen drie maal twee uur in beslag. De data van de trainingen worden in overleg besproken. Er worden ook trainingen op maat gemaakt. Wilt u graag aan de slag met deze methode?

Voor meer informatie of een afspraak kunt u hier contact met mij opnemen.